Jiřina Faloutová

ředitelka

Klára Hübnerová

produkce, koordinace

Barbora Růžičková

registrace, koordinace

Petr Zalabák

aktivace škol, moderátor

Jana Havlíková

odborná garantka

Aleš Kuda

Aleš Kuda

odborný garant