Dohromady nás dala radost z práce s dětmi a mládeží a starost o jejich budoucnost

Spojujeme nespecifickou prevenci se specifickou

Rada mladších je jedním z projektů organizace DĚLEJ CO TĚ BAVÍ z. ú., která pořádá různé
volnočasové akce s cílem posilovat u dětí a mladých lidí vědomí důležitosti kvalitně stráveného
volného času. Přátelství, která vznikají na našich víkendových akcích, příměstských nebo
pobytových táborech, si děti s sebou nesou do dospělosti. Snažíme se u každého dítěte
rozvíjet osobnost a posilovat jeho základní životní dovednosti, jako je například péče a
zodpovědnost za vlastní zdraví, řešení zátěžových situací, vytváření a rozvíjení pozitivních
vztahů, týmová spolupráce nebo smírné řešení konfliktních situací.

Při své práci jsme si nemohli nevšimnout, že se něco s našimi dětmi děje. Jsou úzkostnější,
nejistější, ztrácejí radost života. Některé se v něm začínají ztrácet.

Rozhodli jsme se proto rozšířit a vylepšit náš projekt Rada mladších, který vnikl v Praze před
jedenácti lety a jeho cílem bylo od začátku zapojovat žáky středních škol do preventivních
aktivit v oblasti rizikového chování. Nechat je, aby sami mluvili o tom, co je trápí a jakou
prevenci by ve škole potřebovali. A také, aby hodnotili preventivní aktivity, které se konají u
nich ve škole, případně se zapojili do peer programů.

V roce 2023 jsme se rozhodli postupně rozšířit konference Rady mladších do všech krajů
republiky a zaměřili jsme se i na oblast duševního zdraví, která s prevencí rizikového chování
úzce souvisí. Nově do diskuzí s žáky vstupují odborníci na prevenci rizikového chování a na
oblast duševního zdraví. Do aktivit zapojujeme také pedagogy. Snažíme se o síťování služeb
v oblasti primární i selektivní prevence rizikového chování a v oblasti duševního zdraví.
Vytváříme mapy pomoci.

Chceme, aby mladí lidé vstupovali do dospělého života připravení, v dobré fyzické i psychické
kondici. Aby participovali na společenském dění a vytváření politik, které budou ovlivňovat
jejich budoucnost. Chceme, abychom se od sebe navzájem učili a byli si vzájemně oporou.

Hlavní myšlenkou neziskové společnosti DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je podpora smysluplného trávení
volného času dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání, kurzů, workshopů,
festivalů, příměstských táborů a konferencí.

Snahou DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je zábavnou formou šířit mezi děti a mládež základní hodnoty, které
je následně formují k jejich zdravému rozvoji a proaktivnímu přístupu ke svému okolí. Mezi
hlavní motto, o které se naše nezisková organizace opírá ve všech svých činnostech, patří
sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu a ohleduplnost k přírodě.

Učíme mladé lidi říkat svůj názor, umět si ho obhájit, ale i pečlivě vyslyšet druhého a v
neposlední řadě spolupracovat s vrstevníky. Současně jim pomáháme vylepšovat prezentační
a především komunikační dovednosti.

Podporujeme mladé lidi v nacházení vlastního směru, protože každý z nás je „unikát“.
Pomáháme jim najít svou múzu a rozvinout jejich talent.

Naše postoje propagujeme v kampani „Za slušnost“ nejen mezi námi, ale i vůči planetě Zemi.

Baví nás smysluplné projekty týkající se naší planety, jako je ekologická výroba, zpracování
odpadu, jak neplýtvat s potravinami apod.

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ motivuje děti a mládež k pohybu, kreativitě, rozvíjení vlastní osobnosti.
Svým programem hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími lákadly digitálního světa a tolik
potřebnou fyzickou aktivitou.

Studentské maratony

Festivaly

Dětské tábory

Rybářský tábor 2020
V Praze 1 skončil příměstský tábor Táboráček

Rodinné festivaly a akce pro děti

Indiánské léto na Kampě
Vánoční Žofín si děti užily
AHOY JARO!