Hlavní myšlenkou neziskové společnosti DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání, kurzů, workshopů, festivalů, příměstských táborů a konferencí. 

Snahou DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je zábavnou formou šířit mezi děti a mládež základní hodnoty, které je následně formují k jejich zdravému rozvoji a proaktivnímu přístupu ke svému okolí. Mezi hlavní motto, o které se naše nezisková organizace opírá ve všech svých činnostech, patří sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu a ohleduplnost k přírodě.

Učíme mladé lidi říkat svůj názor, umět si ho obhájit, ale i pečlivě vyslyšet druhého a v neposlední řadě spolupracovat s vrstevníky. Současně jim pomáháme vylepšovat prezentační a především komunikační dovednosti.

Podporujeme mladé lidi v nacházení vlastního směru, protože každý z nás je „unikát“. Pomáháme jim najít svou múzu a rozvinout jejich talent.

Naše postoje propagujeme v kampani „Za slušnost“ nejen mezi námi, ale i vůči planetě Zemi.

Baví nás smysluplné projekty týkající se naší planety, jako je ekologická výroba, zpracování odpadu, jak neplýtvat s potravinami apod.

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ motivuje děti a mládež k pohybu, kreativitě, rozvíjení vlastní osobnosti. Svým programem hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími lákadly digitálního světa a tolik potřebnou fyzickou aktivitou.

Studentské maratony

Festivaly

Dětské tábory

Rybářský tábor 2020
V Praze 1 skončil příměstský tábor Táboráček

Rodinné festivaly a akce pro děti

Indiánské léto na Kampě
Vánoční Žofín si děti užily
AHOY JARO!