RADA MLADŠÍCH

Meziškolní konference středoškolské mládeže na téma DUŠEVNÍ ZDRAVÍ nabízejí žákům středních škol bezpečný prostor pro kultivovanou diskuzi a svobodné vyjádření názorů na aktuální společenská témata.

Závěrečná zpráva z 10. ročníku

Aftermovie z celostátního finále

Témata 11. ročníku

1. Recept na štěstí

Posilování psychické odolnosti jako příprava na řešení složitých životních situací a traumat.

2. Participace a mezigenerační spolupráce

Snižování mezigeneračního napětí, co nás spojuje, čeho si vážíme na generaci našich rodičů a prarodičů, co se můžeme od sebe vzájemně naučit? Co bychom dělali jinak a proč? Jak chceme participovat na veřejném dění a na vzdělávání?

3. Kvalita života v ČR a ochrana naší demokracie

Obrana naší země v případě hrozícího válečného konfliktu.


Pod záštitou

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

Součástí každé konference je YouTube live stream ​

MATERIÁLY PRO PEDAGOGY

Určené pro preventivní hodiny ve školách

MAPA POMOCI

Ucelený seznam odborných organizacích v případě nouze

PANELOVÁ DISKUZE​

Studenti mají možnost diskutovat s odborníky na dané téma


Odborní garanti

RADA MLADŠÍCH

Meziškolní konference středoškolské mládeže se ve svém 11. roce trvání v roce 2024 rozrostla do všech krajů ČR. Cílem konference je poskytnout žákům středních škol prostor pro otevřený dialog a možnost vyjádřit se k aktuálním tématům na domácím i světovém poli. Ústředním motivem letošního ročníku je duševní zdraví.
Konference se koná s podporou Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci s Evropskou komisí, MŠMT, kraji a dalšími partnery. Cílí na duševní zdraví mládeže. Umožňuje žákům i učitelům pochopení odlišných názorů a jejich sdílení. Podporuje vzdělanost středoškolské mládeže. Rozvíjí prezentační a argumentační dovednosti žáků.
Konference probíhají též on-line s přímými vstupy ze škol. Žáci mají možnost pracovat a prezentovat v týmech. Následuje vždy otevřená diskuze vedená psychologem. Ze školních kol učitelé vybírají nejlepší prezentace do krajského kola a následně do celorepublikové konference.