RADA MLADŠÍCH

Konference určené pro studenty SŠ a gymnázií. Pod záštitou a s podporou MŠMT, Center duševního zdraví, krajských úřadů, hejtmanů a odborných organizací.

Aftermovie z celostátního finále

pod záštitou

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ

Součástí každé konference je YouTube live stream ​

ODBORNÍCI

Každým tématem provádí zkušený odborník z praxe

8 KRAJŮ ČR

Plus celostátní finále v Praze

PANELOVÁ DISKUZE​

Studenti mají možnost diskutovat s odborníky na dané téma

Aleš Kuda

Mgr. Aleš Kuda

Moderátor panelové diskuze

Aleš Kuda je zkušený odborník s bohatým profesním zázemím v oblasti psychologie, adiktologie a terapie. Je významnou postavou v oblasti psychologie a terapie, jeho práce a angažmá přinášejí cenný přínos pro zlepšení kvality života lidí trpících různými obtížemi a závislostmi.

RADA MLADŠÍCH

Meziškolní konference středoškolské mládeže se ve svém 10. roce trvání v roce 2023 rozrostla do osmi krajů. Cílem konference je poskytnout žákům středních škol prostor pro otevřený dialog a možnost vyjádřit se k aktuálním tématům na domácím i světovém poli. Ústředním motivem letošního ročníku je duševní zdraví.
Konference se koná s podporou Domu zahraniční spolupráce ve spolupráci s Evropskou komisí, MŠMT, kraji a dalšími partnery. Cílí na duševní zdraví mládeže. Umožňuje žákům i učitelům pochopení odlišných názorů a jejich sdílení. Podporuje vzdělanost středoškolské mládeže. Rozvíjí prezentační a argumentační dovednosti žáků.
Konference probíhají též on-line s přímými vstupy ze škol. Žáci mají možnost pracovat a prezentovat v týmech. Následuje vždy otevřená diskuze vedená psychologem. Ze školních kol učitelé vybírají nejlepší prezentace do krajského kola a následně do celorepublikové konference.