Hlavní partner

Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Záštitu poskytli

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina, Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, MBA

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro školství

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma

Radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel

Radní pro oblast školství, sportu a volného času hl. m. Prahy Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Garanti a odborní partneři