Hlavní partner

Spolufinancováno Evropskou unií

Partneři

Záštitu poskytli

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina, Mgr. Jan Tourek, radní Kraje Vysočina

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška, MBA

Ing. Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje

Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní pro školství Zlínského kraje

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Pavel Klíma

Radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel

Radní pro oblast školství, sportu a volného času hl. m. Prahy Mgr. Antonín Klecanda, MBA

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek pro oblast školství a sportu Ing. Vladimír Kroc

Radní Olomouckého kraje pro školství RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D.

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich

Náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA

Radní pro školství Ústeckého kraje Ing. Jindra Zalabáková

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Mgr. Milan Vácha

Garanti a odborní partneři